Prikbord

Eerder werk

Buro Talente is opgericht in 2006 en werkte sindsdien voor diverse professionele organisaties en individuele professionals. Onder andere voor: Euroforum, Higher & Company, Kamer van Koophandel, KPN, Oranjefonds, Probit, Provincie Noord-Brabant, REAAL, SNS-REAAL, Telfort, UMC Utrecht, XS4All, Ziekenhuis Bernhoven.

Werk dat Buro Talente doet of heeft gedaan:

Management & Talent Development

MD en TD-programma’s opgezet voor verschillende opdrachtgevers. Van het maken van de eerste plannen, het vinden van draagvlak, selectie en begeleiding van deelnemers, tot de evaluatie en outtake. Deze programma’s zijn soms voor kleine groepen uitzonderlijk getalenteerde medewerkers en vaak voor honderden talenten of leidinggevenden. Voor deze opdrachten is het van belang op alle niveaus aansluiting te vinden. Met jonge talenten uit de Einsteingeneratie, hooggekwalificeerde professionals, tot mensen uit het hoger management die vrijwel altijd betrokken zijn.

Visie op talentmanagement

Met verschillende opdrachtgevers heeft Buro Talente meegedacht over talentmanagement. Dat heeft geresulteerd in visies, concrete programma’s en aanbevelingen om bestaande programma’s op te frissen zodat ze passen bij de richting waar de organisatie heen wil.

Cultuurverandering

Begeleiding van cultuurverandering start vaak met sessies over de verandering, met de directie of een bredere groep. Waar wil de organisatie naartoe? Hoe ziet dat er uit, zo concreet mogelijk? Wat is er nodig om daar te komen? Daarna maken we interventies die de organisatie helpen om vorm te geven aan de verandering. Denk aan gerichte training en coaching waardoor leidinggevenden de kennis en skills krijgen om de verandering zo goed mogelijk door te voeren. Met maximaal resultaat, oog voor het team en inzicht waardoor ze de verandering beter en met meer rust kunnen begeleiden.

Ook helpen we om oude patronen te zien die de verandering in de weg staan. En om juist de nieuwe gewenste initiatieven te stimuleren die vanuit de organisatie zelf komen. Zorgen dat de verhalen hierover gedeeld worden, omdat deze verhalen anderen stimuleren hun eigen initiatieven vorm te geven.

Een cultuurverandering begeleid ik meestal met een team dat bestaat uit mensen uit de organisatie zelf en andere externe begeleiders.

Trainingen en workshops

Buro Talente organiseert regelmatig trainingen en bijeenkomsten. Vaak is dit maatwerk op aanvraag. Bijvoorbeeld op gebied van: Creativiteit voor professionals, Versterken van de creativiteit in teams, Analytical Skills, Cultural Change, (Persoonlijk) Leiderschap.

Buro Talente biedt ook on-line courses aan en trainingen waarvoor je je in kunt schrijven. Klik hier voor meer informatie.